Offentlig försvarare

Vad är en offentlig försvarare?

Är Du misstänkt för ett brott har Du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare, en försvarsadvokat. Försvarsadvokatens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt. Försvarsadvokatens uppgift inte är att utreda den påstådda gärningen. Vår lojalitet ligger endast hos klienten.

När du väljer försvarsadvokat

Det är oerhört viktigt att Du som är misstänkt för att ha begått en brottslig gärning känner Dig trygg med Din försvarare. Du ska känna förtroende för att den advokat som företräder Dig gör allt i sin makt för att tillvarata just Din rätt. Du har rätt att namnge den advokat Du vill ska utses till Din offentliga försvarare. 

 

Under vissa förutsättningar kan tingsrätten besluta att häkta någon som är misstänkt för en brottslig gärning. Den misstänkte kommer då vanligtvis starkt att begränsas i sina möjligheter att ha kontakt med andra personer än den egna advokaten. I dessa fall är det naturligtvis än viktigare att Du känner Dig trygg med Din försvarsadvokat.

Som misstänkt eller tilltalad i ett brottmål har Du rätt att inte uttala dig om brottsmisstanken. Du har även rätt att ha Din försvarare närvarande vid förhör. Vårt råd är att begära att få ha Din försvarare närvarande under förhör och inte uttala Dig dessförinnan. 

Om Du är misstänkt för brott och är i behov av en försvarsadvokat är Du varmt välkommen att kontakta oss. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

 

 

 

 

Kontakta oss

Ring eller fyll i Dina kontaktuppgifter så kontaktar vi Dig. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktformulär
reCAPTCHA