Målsägandebiträde

Den person som har blivit utsatt för brott kallas målsägande. Det kan röra sig om någon typ av sexualbrott, våldsbrott eller något annat brott.  Den advokat eller jurist som företräder målsäganden  kallas målsägandebiträde.  Vårt råd är att begära ett målsägandebiträde i direkt anslutning till att en polisanmälan görs. När ett förhör ska hållas med Dig som målsägande kan  Du meddela polisen att Du vill att målsägandebiträdet ska finnas på plats vid förhöret. Inför ett förhör är man vanligtvis spänd och orolig och frågorna kan därför vara många. Vi hjälper Dig och besvarar de frågor Du har. Många undviker att begära ett målsägandebiträde eftersom man tror att man själv ska bekosta den advokat som företräder en. Detta är en vanlig missuppfattning.  Målsägandebiträdets arbete bekostas av staten.

Du har rätt att själv namnge den advokat Du vill ska utses till Ditt målsägandebiträde.

Målsägandebiträdets huvuduppgift

Den primära uppgiften för ett målsägandebiträde är att ge råd och stöd till målsäganden genom hela rättsprocessen, från det att anmälan görs och förundersökning inleds till dess att eventuell dom vinner laga kraft.

 

Vi hjälper Dig att känna Dig så väl förberedd inför förhöret som möjligt. De flesta klienter som vi möter känner en stor lättnad efter att själva förhöret är avslutat. Dels på grund av att man då har kunnat få sätta ord på det som man har blivit utsatt för, men också för att man kanske inser att man faktiskt klarade av det mycket bättre än man från början hade trott att man skulle göra.

När man har blivit utsatt för brott har man ibland rätt att erhålla skadestånd från förövaren. Skadestånd kan utgå för den allvarliga kränkning Du har åsamkats till följd av gärningen, men även för fysiskt – och psykiskt lidande. Ibland har målsäganden även tvingats stanna hemma från arbetet på grund av de skador man har förorsakats. Man kan då ha rätt till ersättning för den inkomstförlust man har drabbats av. Man kan även få ersättning för kostnader man har haft till följd av brottet exempelvis sjukvårdskostnader.

Målsägandebiträdet hjälper Dig att föra eventuell skadeståndstalan.

Uppdrag i hela landet

Du är välkommen att höra av Dig till oss för stöd och juridisk rådgivning.  Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

 

Kontakta oss

Ring eller fyll i Dina kontaktuppgifter så kontaktar vi Dig. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktformulär
reCAPTCHA