Familjerätt

Social- och ekonomisk familjerätt

Advokatbyrån Hanna Larsson Rampe arbetar även till stor del med familjerätt. Den sociala familjerätten innehåller bland annat frågor som rör vårdnad om barn, barns boende samt umgänge med barn. Den ekonomiska familjerätten berör frågor som rör exempelvis arv, bodelning och underhållsbidrag.

Bodelnings- och samboavtal mm 

För det fall Du och Din nuvarande parter är överens om uppdelning vid eventuell separation kan ett samboavtal upprättas. Vi bistår Er i upprättandet av ett sådant.

Är Du och Din tidigare parter överens om hur Ni vill dela upp Era tillgångar kan vi hjälpa Er med att upprätta ett bodelningsavtal. 

Varmt välkomna att kontakta oss om Ni önskar veta mer kring familjerätt och hur vi kan hjälpa Er i just Ert ärende.

 

 

 

Vårdnadstvist och överenskommelse efter separation

Vårdnadstvister och andra tvister som rör barn är vanligtvis oerhört påfrestande för Dig som förälder. De rör det viktigaste i Ditt liv.  Du och Din advokat kommer att arbeta tätt tillsammans i processen. Därför är det av största vikt att Du känner ett förtroende för den advokat som Du kommer att företrädas av. För det fall Ni är överens om hur frågorna kring Era barn ska regleras kan vi upprätta ett avtal därom. När det har godkänts av socialnämnden är det, just som en dom från domstolen, juridiskt bindande. Kan Ni alltjämt inte komma överens i frågor som rör barnets försörjning, boende, umgänge med- eller vårdnaden om barnet,  finns även möjlighet  att ansöka om samarbetssamtal via familjerätten.  

 

 

 

Kontakta oss

Ring eller fyll i Dina kontaktuppgifter så kontaktar vi Dig. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktformulär
reCAPTCHA