Brottmål

I brottmål finns vanligtvis både en eller flera misstänkta och en eller flera målsägande. Advokatbyrån Hanna Larsson Rampe handhar alla typer av brottmål. Det kan exempelvis handla om våldsbrott såsom misshandel eller tillgreppsbrott såsom stöld. Advokatbyrån Hanna Larsson Rampe handhar även i stor utsträckning sexualbrott och relationsbrott såsom exempelvis våldtäkt, sexuellt ofredande och grov frids-respektive grov kvinnofridskränkning.

 

Du har rätt till en offentlig försvarare.

Vanligtvis har den misstänkte rätt till en offentlig försvarare,  Du har rätt att själv namnge den advokat Du vill företrädas av och denne bekostas vanligtvis av allmänna medel. Försvarsadvokatens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt.  Då den misstänkte inte anses har rätt till en offentlig försvarare kan denne anlita en privat försvarare.  Vid frikännande dom bekostas även dennes arbete av allmänna medel. Även målsäganden har vanligtvis rätt att får en advokat som tillvaratar dennes rätt. När ett barn misstänks ha blivit utsatt för brott av exempelvis en förälder utses en särskild företrädare för barnet.  I brottmål åtar sig Hanna Larsson Rampe uppdrag som såväl försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Våra klienter som misstänks för brott har vanligtvis en sak gemensamt. Man känner ett obehag inför den situation man har hamnat i.  Det kan antingen bero på att man har blivit oskyldigt anklagad eller att man känner skam över den gärning man erkänner att man har begått. I vårt uppdrag ligger att företräda dig, och endast Dig i processen. I vårt uppdrag ligger att tillvarata Din, och endast Din rätt genom processen.

 

Vi är verksamma i hela landet 

Advokatbyrån Hanna Larsson Rampe AB åtar sig uppdrag i hela landet och har kontor i Göteborg, Uddevalla, Borås och Stockholm.

 

Kontakta oss

Ring eller fyll i Dina kontaktuppgifter så kontaktar vi Dig. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktformulär
reCAPTCHA