Advokat Göteborg

Behöver du hjälp av en advokat i Göteborg med omnejd? Då har du kommit helt rätt, varmt välkommen till Advokatbyrån
Hanna Larsson Rampe!

Hjärta. Lojalitet. Resultat.

Jag och mina kollegor har under lång tid, och med stor framgång, biträtt klienter i mängder av mål där människor har misstänkts för brott, blivit utsatta för brott eller har hamnat i tvist med annan.

Välkommen till
Advokatbyrån

Hanna Larsson Rampe

Ibland händer det att man hamnar i situationer man inte riktigt förmår hantera på egen hand. Det är då vi hjälper Dig. Vi arbetar främst med mål som ligger nära den enskilda individen, exempelvis brottmål, familjerätt och tvångsomhändertagande av barn och unga (LVU). Vi arbetar även med fastighetsjuridik och allmän köp- och avtalsrätt.

Om den fråga Du har rör ett område Vi inte är verksamma inom hänvisar Vi Dig gärna vidare till en kollega med kompetens inom området.

Det är oerhört viktigt att Du känner ett stort förtroende för den advokat som ska företräda Dig. I många situationer känner man sig helt utlämnad och det är då av största vikt att man känner att man är väl omhändertagen. När frågan rör personliga förhållanden är detta extra viktigt. Därför är vi lyhörda vad gäller Dina behov. Vi sätter endast Dig och Dina intressen i fokus. Vår lojalitet med Dig som klient är absolut och vi har tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta oss. Tillsammans är vi starka.

Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige. I dagsläget har vi kontor i bland annat Göteborg och Stockholm. Är du i behov av hjälp från en advokat i Göteborg kan vi därmed hjälpa till.

 

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi arbetar med alla typer av brott. Det kan till exempel röra sexualbrott, narkotikabrott, brott i nära relation eller ekonomisk brottslighet.

Offentlig försvarare

Du har rätt att själv namnge den advokat Du vill ska företräda Dig. Den advokat Du begär bekostas vanligtvis av staten. Begär advokat så snart Du får veta att Du ska höras av polis. Och kom ihåg – Du har rätt att inte uttala Dig om brottsmisstanken.

Målsägandebiträde

Du har rätt att själv namnge den advokat Du vill ska företräda Dig. Vi finns till hands för både råd och stöttning genom hela rättsprocessen, från det att anmälan görs och förundersökning inleds till dess att eventuell dom vinner laga kraft. . Vi hjälper även till med eventuell skadeståndstalan.

Familjerätt

Vi arbetar till stor del med familjerätt; det vill säga frågor som bland annat rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Barnen är det viktigaste vi har och det är oerhört viktigt att Du företräds av en advokat Du känner förtroende för.

LVU

LVU, Lagen om vård av unga, är den lag som reglerar tvångsomhänder-tagande av barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara i hemmet. Även i mål om LVU har Du rätt att själv välja den advokat Du vill ska företräda Dig.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt inkluderar samtliga delar som rör nyttjanderätt, överlåtelser och ägande av fast egendom. Kanske har Du köpt en fastighet och därefter upptäckt att det föreligger fel i fastigheten. Eller kanske riktas krav mot Dig som säljare. 

Kontakta oss

Ring eller fyll i Dina kontaktuppgifter så kontaktar vi Dig. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktformulär
reCAPTCHA